Iyengar Mini-blog z Puny: Část 2. od 13.-19.7.2019

13.07.2019

17.7.2019 Úterý

Proč bloguju z Puny?

13.7. Sobota

10 Páramit neboli deset dokonalých vlastností mysli

Miluji koncept 10 Páramit v Buddhismu, a ráda bych ho zde zmínila. Z mého pohledu je třeba se o podobných principech vzdělávat co nejdříve, začít je v sobě sledovat a proměňovat. Je potřeba měnit to, co do sebe přijímáme za obrazy, informace a zážitky, od těch neužitečných, a nahrazovat je těmi, které nás budou posouvat a rozvíjet. Opakovaně se tím zabývat, protože jednoho dne se to naučíme, a stane se to našimi přirozenými vlastnostmi.

Jelikož je veškerá moudrost univerzální, nezávisle na místě nebo kultuře na Zemi, platí to stejné i pro jógu, jen se třeba používají jiná slova, a jiné uspořádání a zařazení do kontextu filosfie, ale smysl zůstává stejný. Často si je připomínám, přemýšlím o nich, jak to v sobě mám, a mám je v peněžence i jako záložku do knihy, kterou jsem dostala na Vipassaně.

Výraz pāramitā se překládá jako dokonalost, dokonalá vlastnost, a pochází z kořene nejvyšší, nejvzdálenější, nebo prvotní, nejvznešenější.


Popis deseti kvalit charakteru se nachází v Páli Kánonu a jsou to:

Uvádím výrazy v Páli jazyce, v závorce jak se čte, a pak výraz v Sanskrtu, nebo přibližný ekvivalent, který může být většině lidem díky józe známější.

 • Dāna (dána) / Dána: štědrost, dávání ze sebe, ale upřímné dávání, bez očekávání něčeho nazpět, např. pomoc druhým, dávat můžeme své schopnosti a dovednosti, svoji energii, úsměv, obětí, finanční dary, dary službou, budováním něčeho, co bude mít význam i pro společnost jako např. meditační centrum apod.
 • Sīla (šíla) / podobné v józe jsou Jamy: ctnosti, morálka vnitřní, správné chování jako například neubližování cítícím bytostem, nelhaní, vyhýbání se nevhodnému sexuálnímu chování - což je např. i respektování vztahů jiných, pokud je někdo v manželském nebo partnerském svazku, nezasahujeme do něj nijak, neužívání nečistých látek do těla jako jsou různé drogy, nebo jiné látky, ať mírnější nebo těžší
 • Nekkhamma (nekhama) / podobnost s Vairágya konceptem: odevzdání něčeho, odpoutání se od, nebo odmítnutí, vzdání se nějakého jednání, které už pro nás ani ostatní není užitečné; svoboda od chtění, bažení a tužeb po světských věcech, např. vzdání se luxusu nebo nezdravého životního stylu, který není třeba pro život nebo není užitečný, odevzdání úsilí.

Chápejte odpoutávání spíše tak, že to není si odpírání a potlačování nějakých tužeb, ale přirozeně se od něčeho vzdalujeme. Např. po praxi jógy třeba nemáme chuť se přejíst, nebo jsme vědomější, a proto jsme laskavější, a přirozeně opouštíme skutky ubližování nebo přestaneme používat sprostou řeč, je to něco, co od nás jakoby přirozeně odpadne :D např. nemáme chuť se stýkat s lidmi, který jsou nepoctiví, nebo pijí alkohol, přirozeně nechceme již dále v určité společnosti trávit svůj čas a energii. Dalo by se říct, že pročišťováním těla a smyslů a mysli díky ásanové a pranayama praxi, se začne zvyšovat naše vibrace a měnit, a proto nás přitahuje jiné prostředí i typ lidí, než dříve.

 • Paññā (paňá) / Pradžňá: transcendentální moudrost, hluboké vhledy zkušenosti, schopnost rozlišovat dobré od zlého, užitečné od neužitečného, trvalé od pomíjivého
 • Viriya (vírja) / Virya a také Tapas: energie, stabilní úsilí, píle, síla. Například v pravidelnost praktikování, sebe-studia.
 • Khanti (khanti) / Kanti: trpělivost, tolerance, přijetí, vytrvalost, shovívavost
 • Sacca (sača) / Satya: pravdivost, poctivost k sobě i k ostatním, skutky, slovy, myšlenkou
 • Adhiṭṭhāna (adhitána) / Aditána: odhodlání, předsevzetí
 • Mettā (metá) / Maitrí: dobrá vůle, přátelskost, milující laskavost
 • Upekkhā (upeká) / Upekšá: vyrovnanost, klid, utišení

Říká se, že Páramity si můžeme představit jako poháry, které v průběhu tohoto života i těch milionů dalších postupně kapku po kapce plníme. Jednou, až se naplní, bude náš charakter čistý a budeme plně rozvinuti a mít božské vlastnosti. 

Na videu Goenka krásně vysvětluje :) Stojí za to poslechnout třeba 3x!

Rozvíjíte a kultivujete v sobě páramí? :) 


U prodejce květin na oltář, na známé a rušné Laxmi road
U prodejce květin na oltář, na známé a rušné Laxmi road

13.7. Sobota

Sunitaji lekce postřehy

Celá lekce byla o akcích paží, a hrudní páteře, od dlaní v Paschima Namaskarásaně, přes otevření hrudníku a práce v hrudní páteři (dorsální páteři), až po ramena a samotný předklon. Strávila Parsvottanásanou a souvislosti asi 45 min. Je to jedna z nejdůležitějších pozic, která je nabitá akcemi, a učí nás různých vhledům.

 • Pokud není možné spojit dlaně za zády, tak proveďte Paschima Hasta Bandha - držení se za lokty, a posouvání paží až do úrovně dorsální oblasti. Pokud toto není možné, teprve proveďte Baddha Mani Bandha, tedy chycení zápěstí.

Vedla lidi i tzv. cyklem Parsvottanasany, viz video níže, že tak je také možné praktikovat a získávat benefity pro tělo. Udělala jsem to rychle, aby video nebylo moc dlouhé, špatně se mi to uploaduje, ale oni jeli tak 7min.

 • "Možná si říkáte, Sunita učí sobotní ženské lekce tento měsíc, tak je to Sunity lekce, pamatujte si ale, že je to Geety lekce, Institut je Gurujiho, a měli byste toto cítit, a uvědomit si, když tu jste"

Prasarita Padottanasana zajímavý úsek

Odstupte chodidly od sebe. Horní stehna rotujte dovnitř, a střední a spodní stehna mírně rotujte ven. Dlaně na boky. S nádechem zvedněte hrudník, a pak přejděte do předklonu s dlaněmi nahoře. Udržte dorsální oblast otevřenou, dlaně na zem, udržte váhu v malíčkách, protáhněte malíčky a hlava na zem.

"Pokud se vás učitel zeptá, proč nemáte dlaně na zemi, nebo proč hlava není na zemi, co odpovíte? ´Nedosáhnu, nemůžu se předklonit, mám problémy se zády.´ Většinou učitel řekne, tak jo, vezmi si blok pod hlavu nebo pod ruce a nechá to být. Kdybych byla přísná řeknu, ´neříkej, že nemůžeš a udělej to, just do, don´t speak´. Máme k dispozici nějakou metodologii, jak se někam dostat v předlonu? Přemýšlela si někdy proč se nemůžeš předklonit? Jedna věc je dělat opakovaně v osobní praxi 10x nebo 20x pokusy a zkoušet, a druhá věc je metodika. Přemýšlela si někdy takto, je to moje tělo, které je ztuhlé, nebo je moje mysl tvrdá/tuhá? Nevím, možná je to jen iluze, že se nemůžeš předklonit, neodpovím na Tvou otázku."

"Can´t we just surrender to ásana?" Sunitaji

Nemůžeme se prostě ásaně plně odevzdat?

"My teacher has taught me the methodology how to put head down, does anyone know here? What is the methodology?"

Někdo vepředu ukázal, co učila Geeta na jednom z Intensivů:

VYzkoušejte si: V Prasárita Padottanásaně dejte dlaně na zem, a dejte je více dopředu, než kde je klasická pozice, natáhněte celé tělo dopředu a dívejte se očima na zem mezi paže. Běžte hlavou dolů a k zemi a dopředu, i porušte postavení pánve, krčte paže v loktech a dotkněte se hlavou země, opakujte takto, a pak přibližte dlaně blíže a znovu opakovaně zkoušejte dát dlaně na zem a dívejte se očima dopředu a dolů k zemi, postupně se dlaň dostanou na spojnici chodidel a hlava bude níže.

"Head, eyes go! Eyes touch! Head touch! Again!"

Hlava, oči, dolu! Očima se dotkněte, hlavou se dotkněte, znova!

Použijeme smysl očí, a vědomí očí, aby se otevřela mysl pro dosažení země. Toto je v dětské knize a takto se občas učí v dětské lekci, protože děti nemají stabilitu, neudrží pevnost v nohách a mohli by se zranit, proto je to děláno v pohybu, metodika tu je, tak proč ji nepoužít i pro dospělé?

"Any deformity in legs, standing poses are the best and are the must. Feet, knee, buttocs problems, standing poses."

Pro jakékoliv deformace nohou, stojné pozice jsou nejlepší a nezbytně nutné. Problémy s chodidly, koleny, hýžděmi, vždy stojné pozice.

 • "Pokud máte problém s kolenem, nejprve se naučte sedět ve Virasaně. Nechoďte do předklonu do Trianga Mukhaekapáda Paschimottanasana.
 • Paschimottanasana - vedla lidi k plnému protažení přední strany trupu, k dlouhé břišní stěně, a paralelnímu postavení oblasti pupíku, nad pupkem i pod pupkem by to mělo být rovné a pupek má sestupovat ke stehnům, jakési odemknutí té oblasti, uvolnění. Nejprve s úchopem chodidel, aby se lidé přitahovali, a pak i bez úchopu.

"Viděli jste v Light on Yoga verzi Niralamba Paschimottanasany, kde má Guruji dlaně daleko vepředu na zemi? A jaká je délka trupu bez toho, aby se přitahoval o chodidla? Absolutní odevzdání se ásaně i matce Zemi"

"I have to become humble to my own legs, and to mother Earth." Musím vstoupit do pokory k mým vlastním nohám, a k matce Zemi.

Heart is under the spine, so that heart gets rest, then also circulatory systém gets rest, and blood pressure goes down, that is why forward bends are good for high blood pressure." ( Sr

Abhi v začátečníkách hovořila o tom, že lidé jsou jediné organizmy, které mají vertikální páteř, zatímco zvířata mají horizontálně páteř. Tudíž je jejich srdce pod páteří a neunaví se tak lehko jako srdce vzpřímeného člověka. Proto při sedících předklonech se učíme natahovat páteř do horizontální polohy, případně variace ve stoje s horizontálním podložením trupu, které ulevuje srdci. 


14.7.2019 Sobota

15.7.2019 Neděle

Nedělní odpoledne a vaření indického oběda u rodiny Vijayů

Měli tam Tibetskou mísu, tak jsem jim zahrála. Divili se, že to umím. 😊 Nejprve jsme chvíli poseděli a pohostili nás čerstvou šťávou z oranžového melounu, a kousky jakýchsi lupínků ala Indie. Pak jsme se přesunuly do kuchyně. 

Služebnictvo: Pár z venkova zde u nich pracuje v domácnosti, starají se o okolí domu, o byt, i vaří a myjí nádobí, vydělávají si tak na to, aby jejich děti mohli chodit do školy, a aby měli na zdravotní péči. Nepohybuji se v kruzích, kde bych zažívala služebnictvo, maximálně tak výpomoc s úklidem, a musím říct bylo to pro mě zvláštní až nepříjemné, jak nás obsluhovali, tam vidíte plnou pokoru těch lidí, kteří potřebují tu práci, je to pro ně otázka lepšího života pro jejich děti. Ale domácí se k nim chovali hezky, ale dovedu si představit, že to tak nemusí vždy být tak, jak to bylo před návštěvou.

Pan Rajiv zmiňoval, že když jdou lidi pro požehnání do chrámu, tak tam chvíli pak posedí, aby požádali o požehnání božstvo, aby do stáří byli takto schopní se sami o sebe starat, a poslední den života, až se podívají do zrcadla, viděli svoji tvář tak, jako ji vidí nyní.

Vyprávěl o tom, že byl jako policista v Puně, a měli v sedmdesátých letech jako součást výcviku jógu, která se hodně hodila, protože to byla práce plná stresu. Zároveň oni si to předávají v rodinách, základní kriyi, ásany a pranayamu. Jakmile vstanou, tak ještě než si dají čaj, tak provedou tyto ranní rituály. Potkal se s mnoha premiéry, presidenty i Nelsonem Mandelou a ukazoval mi medaile za zásluhy a jedna z nich byla i za to, že ochránil někoho důležitého, a musel vystřelit.

Recept kichrí

Jednoduchý pokrm z rýže a luštěnin pro lehké trávení jako strava kdykoliv, např. při očistách, vaří se v parním hrnci, papiňáku, vše krájí na mini kostičky, aby se to rychleji vařilo.

Ghí hodně, jeera (římský kmín), cibule, rajčata, hrášek, trochu chili zeleného čerstvého kdo chce, kurkuma, chvíli restovat a poté přidat vodu hodně - podle toho, jestli chceme dosáhnout řidší konzistence (3x více vody než je směs), nebo tužší, a sůl

Smísíte půlený žlutý mung dál / hrách /čočka, který je lépe stravitelný, (nedává se normální čočka, ta se tráví déle) a rýži, nechat dlouho vařit v páře, přidat kari lístky (v obchodě stojí 10 rupií!!! obrovský svazek = 3,30 Kč), myslím přidávala i asafoetidu koření

Koriandr na ozdobení na konec.

Halwa:

Stejný díl: krupice (semolina), cukru nebo medu, ghí, kardamom, dá se dát i kousek banánu, a dva díly teplé vody

Rozehřát ghí v kastrolu, nejprve semolinu přidat, zalít teplou vodou a pod poklicí vařit a sledovat, jestli se to vaří, a pokud ne, různě přidávat co je potřeba. A poté přidat cukr a celé vařit. Nakonec přidat rozmačkaný banán pro příchuť a na konec opražené kešu oříšky 😊

Dobrou chuť


15.7. 2019 Pondělí

Troška z té ásanové praxe, Páršva Širšásana je samotné otočení do strany s nataženýma nohama, roznožení znamená Parivrtta Eka Páda Šíršásana (Parivrttaikapáda), a poté vidíte nohy v Páršva Vírásaně a nakonec z Páršva Vírásany do Páršva Širšásany. Začala jsem se ji učit před 2 lety tady v Puně, jsem trochu opožděná a trvá mi to, nu což, každý máme své načasování :) na různé věci. Bylo mi zde řečeno, že není nutný mít lokty úplně v linii ramen, zvláště když člověk není schopen ty ramena pořádně zvedat, s úžším postavením, se ještě víc stlačuje krk. viz.Light on Yoga. Dělá se jich tu na každé lekci plno v rotačním týdnu. V sále ten les nohou v prostoru u těchto variací Sirsasany je znát, že ty starší lidi, co to mrskají cvičí tak cca těch 15-20 let :) 

"Sneakpeak"

Chystám něco málo o Ayurvédě, metodách očisty Pančakarma, a krásnému přístupu jak přivést novou bytost na svět Garbh Sanskár. Poznámky po lekcích s Prashantem.


18.7.2019 čtvrtek

Zjstila jsem, že je nemožné hovořit na video o Prashantových lekcích :). Lepší je to napsat, a trochu to urovnat, nicméně přesto postuji, něco z toho lidi pochopí a mohou nacítit tu energii hned po jeho lekci :) Ve druhé části ta věta začíná: Dnešní lekce byla o světle...

Videa jsem doplnila krásnou mantru Asatoma Sadgamaya, kterou zmiňoval.

Asatoma Sadgamaya je tzv. mantra míru, a pochází z Brihadaranyaka Upanišad (1.3.28). Používá se jako motlitba ve školách v Indii, při náboženských setkání, společenských událostech. Věří se, že recitace těchto veršů přinese do mysli mír. No, nemusíme ničemu věřit, stačí ji zkusit zpívat/chantovat pár dní v kuse, pouštět si nahrávku, a pak sledujte jak se cítíte a jaký typ myšlenek přichází.

https://www.youtube.com/watch?v=u9I1jrcIu6w  

(vybrala jsem nahrávku co nejpodobnější jak by to asi chantovali mniši z Upanišad)

https://www.youtube.com/watch?v=ny942-toCjk 

Asato mā sadgamaya (Veď mě od nevědomí k pravdě)
tamasomā jyotir gamaya (Od temnoty ke světlu)
mrityormāamritam gamaya (Od smrti k nesmrtelnosti)
Oṁ śhānti śhānti śhāntiḥ (Om mír)

Nedělní Patanjali Jóga sútra Session s Prashantem a útržkovité zápisky

Opakování sútry 1.35 a sútra 1.36

Smysl zraku, orgán oči: když vidíme nějaký předmět, nevidíme jen samotný předmět, jako bychom měli jen kameru místo očí, ale vidíme a cítíme i prožitek, a objeví se vědomí zraku. Budeme cítit bolest, nebo potěšení, jelikož cokoliv vidíme, nám způsobí nějaký stav mysli. Proto jsou smysly přímým pojítkem k různým stavům mysli. 

Smysly nejsou tedy jen pouhé "kamery", ale ovlivňují náš vnitřní stav.

Pokud vám ukážu krásnou čerstvou květinu, pocítíte potěšení a budete šťastní. To ale neznamená že kočky, psy a vrány budou cítit to samé štěstí při pohledu na květinu. To si můžeme jen představovat. Stejně tak se mění vidění v závislosti na našem stávajícím stavu mysli. V lidské mysli se i koncept krásy mění u různých lidí. Když budete prožívat žal, stejná květina vás pravděpodobně šťastnými neudělá, ale ten žal převáží tu krásu. To, co je krásné pro mě a pro vás, nemusí být krásné pro Afričana, nebo pro domorodého obyvatele Tichomoří. To, co vám může smrdět, může pro mě být lahodná vůně.

Co vidí oči:

 • Fyzickou realitu - takto hledíme na předměty
 • Jogín vidí pomíjivou/prchavou realitu - vidí až dále / za (beyond)

Smysly mají tento potenciál, kam nás oči mohou dovést, to, co nikdy oční doktor nemůže říct.

Smyslové rozpoznávání, nato neexistuje v angličtině výraz. Není to ani kognice, ani percepce.

 • Anubhava - hrubší skutečnost a projevené předměty
 • Anubhutí - jemnější projevené předměty

***

I jediný mystický / esoterický / nadpřirozený / metafyzický prožitek v průběhu života je dostačující na to, aby se vám úplně změnilo chování, myšlenkové pochody, náhled na svět. Jediný prožitek a otevře se vám celé spektrum mysticismu.

Manas - mysl je jen špičkou ledovce

Citta - vědomí citta je jako celý ledovec pod vodou

Pratyahara - obrovské téma ke studiu - pratyaharické techniky, naše smysly jsou pro nás obrovskou hojností, ovlivňují stavy mysli, nejen naše vnímání a rozpoznávání.

Studium jakéhokoliv předmětu, např. zde jóga: Když začneme s něčím, úplně nás to třeba nezajímá, a prostě chodíme cvičit, ale poté zažijeme něco, nějakou zkušenost, která podnítí náš zájem, a v tu chvíli se rozhodneme, ano teď budu studovat jógu vážně. 

V jednom textu je to připodobněno k tomu, když se snažíme vykřesat oheň dvěma kameny, tolikrát kameny udeříme o sebe, a nic se neděje, ale jakmile uvidíme přeskočit první jiskru, tak najednou začneme mít jistotu a důvěřovat, že oheň budeme umět zapálit. Pocítíme, když máme svou vlastní přímou zkušenost, že ano toto je ono, jsem na správné cestě, a pustíme se do toho.

***

Bohyně Saraswatí přebývá v oblasti jazyka. Musíte nejprve slyšet člověka hovořit, abyste poznali, jestli je moudrý skrze jeho řeč. 

Snímek mozku, MRI, nebo rentgen těla vám nikdy neukáže, jestli je člověk inteligentní, nebo moudrý. Moudrost je v srdci, ale ne v ´koronárním´ srdci. Když někdo řekne, "miluji Tě z celého srdce", ukáže toto scan srdce, jak moc milujeme?

Hrdaya Bráhmana Upanishad - vše leží v srdci, veškeré emoční skutky jsou v srdci, ale my věříme, že vše vychází z mozku.

Díky jazyku jsme dostali zázračný orální orgán. Vrána když bude mít hlad, pořád bude dělat krá krá krá, když bude najedená, pořád bude dělat krá krá krá, my ale můžeme vyjádřit pomocí jazyka mnoho.

Ve védách jsou popsány 4 úrovně lidské řeči:

 • Vaikarí
 • Madhyama
 • Pašyantí
 • Pará

Každá úroveň řeči ztělesňuje jiný druh vnímání. Každá přenáší jinou realitu.

Vaikharí je naše normální řeč slovem, kterou slyšíme a denně používáme, je výrazem kriya šakti, síly skutků. Mluvíte vaikharí, když se soustředíte na něco, co se událo v minulosti, přítomnosti a nebo hovor o událostech, které mají přijít. Vaikharí, řeč mayi (iluze) je fyzická řeč, vnější, slyšitelný projev zvuků, které odkazují a jsou směrovány směrem k vnějším fyzickým předmětům našich smyslů.

Madhyama je mentální řeč, sice vnitřně verbalizovaná, ale nevyřčená, je to vnitřní monolog a dialog; vyjadřuje džňána šakti, sílu vědomostí a moudrosti (nebo jejího nedostatku). Madhyama poměřuje, hodnotí, dotazuje, a zapojuje racionální a emoční mysl, aby mohla zformulovat záměry, a dát je do slov.

Pašyantí je soustředěná mysl s jasným záměrem, je vnímatelná, ale není konkretizována. Je prostředkem pro ičcha šakti, sílu tužeb. Když hovoříte na úrovni pašyanti, jste si jistí svým poselstvím, vaše záměry (ať již sobecké nebo altruistické) jsou vždy jasné.

Pará je nezištný záměr - čistý, ryzí, jelikož je přímým vyjádřením vůle skutečnosti a nezabarvený jakýmkoliv osobním zájmem a předsudkem. Para je silou ambika šakti, nejvyšší Matky Bohyně, je to řeč, která proudí přímo z kosmické tvořivé síly. Nenese absolutně žádnou myšlenku ´toto, proto, zde nebo tady´. Doslova znamená ´ZA´ / beyond, je mimo všechny předměty jakéhokoliv druhu, bez pohybu, tak jemná, že ji mohou vnímat jen ti, kteří mají rozvinuté vědomí. Pašyanti nerozlišuje mezi subjektem a objektem. 

(zdroj 4 úrovně řeči, doplnění Prashantovy přednášky: Robert Svoboda, https://yogainternational.com/article/view/4-degrees-of-human-speech )


Moudrá řeč vychází z hluboké mysli:

"Let my speech be established in mind and let my mind be established in speech! This is the basic requierement for truth.

Nechť je má řeč je ukotvena v mysli a nechť má mysl je ukotvena v moudré řeči.

"Pouhé nelhaní neznamená mluvení pravdy."

"First step to practice satya is to speak minimum. Thats why in ásana we learn vaca kriyas, "speechly acts", learn speak to you, only then speak to others"

Prvním předpokladem a krokem pro praktikování pravdivosti (Satya) je schopnost mluvit minimum a méně, říkat jen to, co je nezbytně nutné. Proto se v ásaně učme "speechly acts" (váča kriya), naučte se cítit a mluvit směrem k sobě, se sebou, poté až s druhými. 

Jakmile otevřeme ústa, máme tendence mluvit nepravdivě. Mluvte pouze tolik, co je nezbytné říct.

Je zajímavé jak se může unavit tělo, oči, ruce, nohy, ale pusa, ta se nikdy neunaví 😊

Satya přichází z jazyka - orgánu, kterým se učíme praktikovat pravdu. Proto jsou naše smysly i jejich orgány obrovským zdrojem k sebe zkoumání.