Je libo létat nebo být neviditelní? Síly Siddhi

29.08.2018

Siddhi jsou nadpřirozené síly, nebo dovedení nějaké vlastnosti mysli k dokonalosti. V posvátných textech i v různých náboženství se objevují podobné zmínky o tom, že člověk, který praktikuje některé techniky může získat určité vlastnosti a schopnosti. 

Patanjali hovoří o Siddhi schopnostech ve třetí kapitole. Jedni je chtějí získat, a tak provádí různá cvičení, jiní před nimi varují, abychom se na nich nezaháčkovali, pokud máme něco dáno ve vínku od narození, není moudré to zneužívat, a jiní hovoří o integraci v sobě a moudrém použití, bez zneužití. Sadhguru říká, že jsou to nedospělé schopnosti, a pokud je používáme na někom, je to známka, že jsme se nedotkli hloubky bytí. Nemá to žádný význam pro existenci. 

Ty hlavní síly jsou:

 • Aṇimā - schopnost zmenšit své tělo až na velikost atomu
 • Mahima - schopnost naopak zvětšit své tělo
 • Garima - schopnost se pomocí své vůle udělat těžkým
 • Laghima - schopnost udělat své tělo lehké, a z toho schopnost levitovat a létat
 • Prāpti - schopnost cokoliv a odkudkoliv získat, dostat a mít
 • Prākāmya - schopnost cokoliv zhmotnit, i sny
 • Iṣiṭva - moc nad veškerým stvořením
 • Vaśitva - schopnost mít vše pod kontrolou, zvláště manifestovanou fyzickou existenci - lidské tělo a jeho 5 prvků

Síly a schopnosti zmíněné v Bhagavata Puráně:

 • Tri-kāla-jñatvam: vědění minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 • Advandvam (ne-dualita): schopnosti nebýt ovládán dualitou světa - teplo/chlad, bolest/potěšení, sladký/hořký, dobrý/špatný
 • Para citta ādi abhijñatā: nahlédnutí do myslí ostatních
 • Agni arka ambu viṣa ādīnām pratiṣṭambhaḥ: schopnost mít pod kontrolou oheň, slunce, vodu, jed a schopnost i zastavit jejich působení
 • Aparājayah: schopnost stát se nedobytným
 • Anūrmi-mattvam: schopnost nebýt vyrušen hladem, žízní a jinými nutkavými potřebami těla
 • Dūra-śravaṇa: schopnost slyšet věci / události, které se dějí velice daleko
 • Dūra-darśanam: schopnost vidět věci /události, které se dějí velice daleko
 • Manaḥ-javah (manojvitva): přesunout fyzické tělo, kamkoliv chceme
 • kāma-rūpam: dosažení / získání jakékoliv formy
 • Para-kāya praveśanam (vikranabhav): schopnost vstoupit do těla jakéhokoliv jiného člověka (říká se, že duchové umí vstoupit do fyzického těla člověka, jehož astrální tělo je slabé, ale síla popsaná zde je jiná a vyšší)
 • Sva-chanda mṛtyuh: zemřít pouze pokud se rozhodneme (jako mnoho mudrců, kteří opustili své tělo dle svého přání)

Další síly:

 • Vzpomínky na minulé žití
 • Vznášení se
 • Být na dvou / mnoha místech zároveň
 • Zhmotnění věcí
 • Kontrola nad přírodními úkazy jako je déšť, východ / západ slunce
 • Schopnost vybrat si před zrozením dělohu, do které se narodíme
 • Surya Vijnan: díky použití slunečních paprsků přeměnit jeden materiál v druhý

A co tedy dělat, kdybyste chtěli tyto síly získat? V Patanjaliho Jóga sútrách, 4.kapitole se uvádí:

 • Narodit se s nimi - ti, kteří se narodí duchovně pokročilým rodičům získají síly při narození, díky děloze, ve které se narodí a genům (jako schopnosti získané z práce z předchozích životů)
 • Medikamenty - použitím speciálních látek (zvláště bylin) může člověk získat některé zázračné síly
 • Mantrami - vyslovování manter, jako mocných slabik či slov, říká se, že propůjčí síly tomu, kdo je bude recitovat. Působí jak síla samotného zvuku, tak samotná disciplína je recitovat
 • Pokáním - dosažení sebe-disciplíny dokáže pročistit zatemnění v mysli, takže může člověk ovládnout pět prvků dle přání, čistým jednáním
 • Samádhi - říká se, když člověk dosáhne jednoty s vědomím, že získá nadpřirozené schopnosti

Buddha však zdůrazňoval, že je moudřejší dosáhnout svobody od všech pout, než chtít získat jakoukoliv z nadpřirozených sil. 

Já Siddhi vnímám jako kvality, které se projeví, když se postupně pročišťuje praxí vědomí. Když děláte taichi, začnete mít obrovskou fyzickou i mentální sílu. Když děláte čikung, jste schopni uzdravit své tělo, ovládat energii či léčit druhé. Jóga podobně. Jsou to pro mě reálné dovednosti lidské bytosti, bez nějakého tajemna (i když je nemáme všichni zatím otevřené nebo jsou v dřímajícím stavu, či zatím nevědomé) 

Spíš bych řekla, dneska tolik lidí má otevřené záklopky, i bez jakýchkoliv bylin viz kaktusy, kokosy nebo trendy ayuhuasca, i ti, do kterých byste to na první pohled neřekli, protože se o tom lidi stále zdráhají mluvit, aby si z nich ostatní nedělali legraci. Plno lidí mi vyprávělo své zkušenosti o změněném stavu vědomí, které se mohou stát kdekoliv, i třeba se do nich mohli opakovaně jako děti dostávat.

Vždyť přece vůbec mozek není prozkoumaný a je absurdní si myslet, že naše tělo a mysl má jen omezené možnosti zde na zemi - a myslet si, že je reálné jen to, čeho se můžeme dotkout a vidět a cítit našimy smysly. Zároveň si denně každý může ověřovat jak myšlenka tvoří, a zhmotňuje, jak proudí energie, jen to je třeba začít vnímat jinak. 

Kolikrát se mi stalo, že jsem viděla svoji karmickou minulost, když jsem dlouho meditovala, nebo že jsem slyšela, co bylo řečeno, aniž bych byla v blízkosti těch lidí, nebo že jsem při cvičení mohla nahlédnout do těla svého nebo jiných lidí a vidět, co je tam třeba spravit. V čikungu jsem mohla posunovat svojí kouli horké energie po těle. Viděla jsem jak vypadá žloutenka Bčko na játrech, bez toho, abych o tom něco četla, viděla jsem u někoho narušení nervů a spojů v mozku a pak mi řekli, že ten člověk je v komatu. Můžete jít na kurzy Image medicíny, Silvovy metody, nebo kde jakých technik, naučit se dnes ovládat myslí jde leccos. Ale k čemu to je v tomto životě? Jsem lepší člověk? Jsem klidnější? Jsem laskavější? Dokážu se měsíc v kuse nerozčílit nebo nestěžovat si?