Patanjali Smaranam aneb proč si připomínáme mudrce před lekcemi?

01.10.2018

V únoru 2018 se tématu Invokace k Patanjalimu jako "tak zvané modlitby" v úvodu lekcí dotkl Prashantaji Iyengar v Puně, v rámci setkání praktikujících z celého světa. Spíše než úvodní modlitba je dobré použít výraz Smaranam - vzpomenutí nebo připomenutí si. Prashantji vysvětlil, že se "nemodlíme" k někomu, abychom byli "lepší v józe, aby nám business kvetl, abychom byli duchovnější", ale  slovo ´vzpomínat´ je zde v kontextu našeho procesu studia a rozvoje. 

Smrti znamená paměť, a je třeba rozvinout správnou paměť a správné vzpomínky jógových principů, konceptů, jako např. když si sedneme na podložku a je třeba si vzpomenout co praktikovat, jaká je nauka, co se vlastně jdeme učit a proč to děláme.  

V jedné ze svých knih uvádí Prashantji 27 důvodů a příčin vpomínek. Např. máme-li rádi nějakou krásnou hudbu, většinou si k ní vybavíme i umělce, který ji proslavil (Beethoven a piano Osudová), nebo milujeme-li umění, vybavíme si dílo a s ním i malíře. Stejně tak, Patanjali byl zakladatelem Yog, vysvětlil, sjednotil, předal metody, tak připomenutím si mudrce zároveň připomeneme nauku Yogy (pokud jsme studovali a jsme obeznámeni s jeho dílem) Tyto vzpomínky na yogu musí vyjít na povrch, když sedáme na podložku. Pokud si je nevybavíme, nevíme co si počít, jako nováček, který čeká na učitele, a neví zatím, co má dělat. 

Funguje to jako snubní prstýnek, vzpomenete na svého partnera. Stejně tak je Patanjali spojen s Jógou a to je smyslem zpívání invokace. 

"If you remember Patanjali, memory of Yog will surface"

Invokace k Patanjalimu nám také pomáhá sladit se společně s učitelem, pomáhá nám uvědomit si, že se nyní vydáváme na cestu k poznání sebe sama, a k tomu potřebujeme vstoupit do stavu pokory, abychom se mohli učit. Abychom byli studentem. Je třeba vyprázdnit sklenici znalostí, nechat ego chvíli ustoupit. 

Geetaji dále uvádí ve svém textu, že Patanjali nás vede, abychom se pohybovali jako had, intenzivně, tiše a rychle na cestě jógy. Nabádá nás, abychom se stali tívrasamvéginem, studentem, který překonává překážky na cestě, kterému stačí být blízko mistra, a pochopí jeho nauku, a je samostatný a horlivý ve svém úsilí. Pokud jsme porozuměli tomuto významu, nabídněme tuto úvodní modlitbu vědomě a oddaně.

Patanjali je zobrazen jako napůl člověk a napůl had. Lidská forma značí individualitu člověka, který byl obdařen inteligencí, aby využíval svého úsilí k dosažení cíle. Forma hada nabízí pohyb a kontinuitu sádhany, která nekončí, dokud nedosáhneme cíle.

Každý aspekt sošky Patanjaliho na obrázku níže nese svůj význam. Ve spodní části od pupku dolů se nachází 3 a půl krát obtočený had. Počet obtočeních 3 znázorňuje mystický symbol A U M, neboli Pranava, a tři aspekty Boha jako stvořitele, ničitele a udržitele. Polovička obtočení je půlměsíček, který se píše nad AUM ॐ 

3x obotčený had symbolizuje i tři guny, kvality přírody, a to sattvu, rajas a tamas, a půlměsíček transcendentní stav. 

Mušle v levé ruce představuje stav bdělosti, pozornosti a připravenosti čelit překážkám, které jsou na cestě jógy nevyhnutelné. V dávných dobách se troubilo na mušli jako varování před nebezpečím či katastrovou. Je také symbolem vědomostí.

Disk v pravé ruce představuje zničení nevědomosti pomocí velkého úsilí a je symbolem ochrany. Meč za pasem ukazuje na protínání ega, pýchy a "já", což jsou hlavní překážky, které zakrývají čisté bytí. Je to právě meč vědomosti, který má přetnout závoje ne-vědomosti. Tyto tři zbraně také představují překonání mentálních pohybů, odstranění překážek a zničení utrpení skrze praxi jógy.

Pokrývka z hadů nad jeho hlavou je ujištěním, že máme ochranu na cestě jógy od krále hadů, Adiséšy. Vyjádření oddanosti k Bohu představuje spojení dlaní v Atmananjali mudře a přináší nám ochranu na cestě, zatímco vydáváme úsilí ke zničení vnitřního zla a negativity mečem jógy, a pročišťujeme tělo i mysl sádhanou. 

Víra v sebe, by v nás měla růst společně s porozuměním. Když se ego začne rozpouštět, oči uvidí tu obrovskou velikost nauky jednoho z nejoriginálnějších myslitelů. Stejně jako si řeka neuchová svoji identitu, když vtéká do moře, propojme se díky své praxi s řekou planoucího světla jógy.

zkráceně převzato z vysvětlení od Geety Iyengar, uvedené na webu www.bksiyengar.com